سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: سومین همایش ایمنی هوانوردی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

رضا آذردرخش – کارشناس ارشد اداره کل ارتباطات و ناوبری شرکت فرودگاههای کشور، شرکت فرو
بهرام عبدلی – کارشناس ارشد و معاون مرکز اداره کل ارتباطات و ناوبری شرکت فرودگاههای ک
غلامرضا مرادی – استادیار دانشکده صنعت هواپیمایی کشوری و سرپرست پژوهشهای هواپیمایی، د

چکیده:

پیشرفت و توسعه روزافزون فرودگاهها و مسیرهای هوایی حرکت به سوی سیستم های هدایت و ناوبری ماهواره ای را به دنبال خود خواهد داشت که در یک مقوله عظیم تحت عنوان پروژه CNS/ATM و هدایت ماهواره ای هواپیما ها , توسط سازمان هواپیمایی کشوری بین الملل (ICAO) در مستندات موسوم به Annex ارائه گردیده است . در این مقاله ما به بررسی و نحوه پیاده سازی سیستم (GBAS) و تجهیزات مختلف آن برای امور هدایت در محوطه فرودگاهها , سیستم , (ABAS) ا سیستم , (SBAS) تجهیزا ت ارتباطی و طرحهای استفاده آن در فاز های مختلف با توجه به شرایط مسیر های هوایی و فرودگاههای کشور خواهیم پرداخت . این سیستمها در مسیر های هوایی و مناطقی که امکان نصب تجهیزات هدایت زمینی میسر نمی باشد دارای اهمیت فوق العاده ای هستند و تاثیر شرایط جوی روی آنها خیلی کمتر از سیستم های کمک ناوبری زمینی می باشند