سال انتشار: ۱۳۸۰

محل انتشار: شانزدهمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

امیر فرهادی – پژوهشگاه نیرو – تهران – ایران

چکیده:

بسیاری از مولدهای الکتریکی در صنایع مختلف با مشکلات نگهداری و خرابیهای ناشی از سیستم تحریک مواجه هستند . خرابی کموتاتور، تعویض قسمتهای از تنظیم کننده اتوماتیک و لتاژ ۲ ، خرابیهای قسمتهای گردان در سیستم DC تحریک، نارسائیهای مقاومتهای متغیری که با موتور کنترل می شوند و نواقص مربوط به قطع کننده های میدان، تنها بعضی از مشکلات سیستمهای مولد قدیمی است که نتیجه آن هزینه های باتری و زمان خاموشی بیشتر است . جایگزینی سیستمهای تحریک گردان و تجهیزات ملحقه آن با سیستم تحریک استاتیک راه حل مناسبی برای غلبه بر مشکلات فوق می باشد . انعطاف در طراحی سیستمهای تحریک استایتک شرایطی را ایجاد می کند که امکان تغییر و اصلاح آن برای کاربرد در ظرفیتهای بزرگ و کوچک تولید وجود دارد ضمن اینکه هزینه های نگهداری سیستم تحریک با جارو بک نیز حذف می شود . در این مقاله با تشریح سیستمهای تحریک استا تیک مشتمل بر قسمتهای قدرت قابل کنترل، ترانسفورماتور قدرت و تنظیم کننده ولتاژ پرداخته می شود . حذف بریکر یا قطع کننده DC میدان با صرفه جویی قابل توجهی در هزینه همراه است که در کنار آن پاسخ سریع و دیگر مزایای سیستم تحریک استاتیک بر شمرده خواهد شد . درپایان محد ویتهای انتخاب و ملاحظات عملی در انواع سیستمهای تحریک نیز مرور می شوند .