سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: اولین کنفرانس توسعه منابع انسانی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

خدایار ابیلی – دانشیار دانشگاه تهران، عضو هیات علمی کارشناسی ارشد سازمان مدیریت صنع

چکیده:

بحث و توسعه منابع انسانی و سیستم های آن متضمن ابعاد و جنبه های بسیار گسترده ای است که در فرصت کوتاه یکسخنرانی ، پوشاندن همه جوانب آن میسر نیست. لذا تلاش می شود که در مجال و حوصله این نشست به برخی از ابعاد مهم آن پرداخته شود.
جوامعی نظیر جامعه ما با توجه به عقب ماندگی نسبی علمی و فنی در حین تلاش برای پر کردن خلاء علمی و صننعتی خود با جوامع پیشرفتهحفظ ارزش های معنوی، از توجه در خور به ارزش سرمایه انسانی باز مانده اند و آثار این کم توجهی در کمبودهایی جون فقدان نگرش توانمندسازی نیروی انسانی ، نبود تفکر سیستمی و ناکارآمدی سیستم های مدیریتی و پرسنلی، نمود یافته است و تبعات نامیمونی چون ناکامی در تحقق اهداف توسعه ای ، انجام تلاش ها و هزینه های بی هدف، روی آوری به اقدامات نمایشی و سرخوردگی نیروی انسانی و تشدید روند فرار مغزها را به دنبال دار. بنابراین، چنین جوامعی باید ضمن تلاش در ارتقای علمی – فنی و تکنولوژیکی و پر کردن خلا های موجود توجه بیشتری را به مسایل انسانی خود معطوف دارند.