سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: سومین همایش بین المللی بهینه سازی مصرف سوخت در ساختمان

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

مهدی امیری نژاد – دانشگاه علم و صنعت ، پژوهشکده سبز
سوسن روشن ضمیر – دانشگاه علم و صنعت ، پژوهشکده سبز
محمدحسن ایکانی – سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی

چکیده:

گرمایش جهانی و تاثیرات مخرب گازهای گلخانه ای بر محیط زیست موجب تحقیقات وسیع برای دستیابی به فناوریهای تولید و حرارت جدید با بازدهی بالا جهت تامین ساختمان ها شده است. در این راستا موضوع تولید غیر متمرکز قدرت بسیار مورد توجه قرار گرفته است. تولید غیرمتمرکز قدرت، سیستم های قدرت مدولار کوچکی هستند که در محل استفاده و یا نزدیک به محل نصب می شوند. امروزه بیش از ۱۵۰GW تولید قدرت غیر متمرکز در آ»ریکا مورد استفاده قرار می گیرد. در پایان ده آتی، بازار خانگی برای تولید غیر متمرکز بر حسب ظرفیت نصب شده مورد نیاز، GW ئ۶-۵ در سال برآورد می شود پیش بینی افزایش ظرفیت بازار جهانی، ۲۰GW در سال برآورد می گردد. سیستمهای تولید غیرمتمرکز برای مواردی چون اوج زدایی، تولید حرارت و قدرت همزمان، پشتیبانی شبکه، قدرت اضطراری، تامین قدرت منطاق دورافتاده مورد استفاده واقع می شوند.