سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

علیرضا شکوه –
حسین علیجانی –

چکیده:

در مناطق روستایی وجوامع کوچک ایجاد شبکه جمع آوریو تصفیه خانه فاضلاب مقرون به صرفه نیست، لذا ناگزیر به استفاده از سیستم های غیرمتمرکز هستیم.در سیستم غیرمتمرکز عموما ازسیستم سپتیک متعارف استفاده میشود. درصورتیکه سیستم سپتیک متعارف بد عمل کند، میتواند اثرات مخربی بر محیط زیست وارد کند وهمچنین هزینه تعمیر آن نسبتا گران است. لذا برای غلبه براین مشکلات، نیاز به اصلاح فرایند سیستم سپتیک متعارف است.دراین روشهای اصلاح شده قسمتهای اصلی سیستم سپتیک متعارف (سپتیک تانک، سیستم توزیع، وناحیه زهکش) از مولفه های ضروری هستند که یک مرحله تصفیه به مراحل موجود اضافه یا جایگزین یکی از آنها میشود تا بر محدودیتهای سیستم متعارف غلبه کند.