سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین کنفرانس سازه و معماری

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

جلال اسدی اسکندر –
فرزین تولائیان –

چکیده:

پژوهش حاضر با هدف توسعه ایده طراحی و کاربرد سیستم های هوشمند و پویا در معماری انجام شده است. حرکتی که براساس خلق فضاها و اشیائی انجام می شود که می توانند در مواجه با نیازهای گوناگون به طور فیزیکی تغییر شکل دهند. سیستم های هوشمند و پویا از و معماری انعطاف پذیر ایجاد می شود. در محل برخورد این (Sensor) نزدیکی سه، عامل اصلی یعنی مهندس سازه، تکنولوژی حسگر ها سه حوزه، گونه ای فضای معمارانه نا شناخته وجود دارد که توانایی تطابق و هدایت نیازهای پویا و انعطاف پذیر و دائماً در حال تغییر را داراست. سیستم های هوشمند در حوزه هایی از معماری که در ان اشیاء مطابق شیوه های سنتی ثابت ولی پاسخگوی نیازهای فضایی هستند نسبتاً ناشناخته باقی مانده اند.