سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: سومین کنفرانس ملی نگهداری و تعمیرات

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

رضا اجتهادی – مدیریت نت کارگاه سد و نیروگاه آبی گتوند علیا

چکیده:

مقاله ی حاضر که برای سومین کنفرانس ملی مدیریت نگهداری و تعمیرات (نت) فراهم شده، در صدد است با تاکید بر اصول فیلتراسیون سوخت موتورهای دیزل، از تعمیرات سیستم های سوخت رسانی بخاطر آلودگی سوخت جلوگیری کرده، و حساسیت موضوع رعایت اصول فیلتراسیون و مراقبت از سوخت برای حاضران برانگیزد . این مقاله شامل سه بخش، در ابتدا به تاریخچه ی فیلتراسیون اشاره و سپس به تفصیل عوامل آلوده کننده ی سوخت و آسیب هایی که به سیستم سوخت رسانی میرساند، می پردازد. سپس با معرفی انواع تکنولوژی سیستم های سوخت رسانی موتورهای دیزل پیشرفت های حاصله در این زمینه را مطرح کرده که رابطه ی مستقی م با نوع فیلتراسیون دارد یعنی تا چه اندازه ذرات موجود در سوخت باید فیلتر شوند تا کمترین آسیب به
سیستم سوخت رسانی وارد شود . درآخر شرکت مهندسی سپاسد به عنوان شرکتی که در زمینه ی سدسازی فعالیت دارد، با آگاهی مبادرت به بکارگیری از دستگاههای جدید که مجهزبه س یستم های پیشرفته در سیستم سوخت رسانی هستند اقدام کرده و با بکارگیری روش های مناسب در نگهداری و توزیع سوخت توانسته با گذشت بیش از ۸۰۰۰ ساعت کار این دستگاهها بدون مشکل عملیات اجرایی خود را به پیش ببرد . لذا سعی شده در این مقاله گوشه هایی از اقدامات صورت گرفته در خصوص سوخت رسانی، اصول فیلتراسیون و کاهش هزینه های تعمیرات گردآوری شود