سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: هشتمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

حسین نوروزی لرکی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد امیدیه دانشگاه آزاد اسلامی واحد امیدیه
رضا روستایی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد امیدیه دانشگاه آزاد اسلامی واحد امیدیه

چکیده:

در این مقاله درباره سیستم های طیف گستر ده ، مزایا و معایب آن ها بحث می کنیم . طیف گسترده در واقع یک روش مدلاسیون است که در آن از یک نای باند انتقال بسیار بزرگ تر از نای باند اطلاعات و مستقل از نای باند سیگنال اطلاعات استفاده می شود . استفاده از باند با حداقل نا برای انتقال اطلاعات موجب ایجاد پارازیت ، نویز ، بهم خوردگی و گم شدن اطلاعات می شود . استفاده از باند با حداقلبیشتر در ارتبا طات شخصی کار برد دارد ، و سایلی مانند موبایل های سلولی و شبکه های محلی بی سیم تکنولوژی طیف گسترده تفاوت های فراوانی با سایر تکنیک های انتقال اط لاعات دارد که بخاطر ویژگی های خود تکنولوژی است نه بخاطر ارتباط مستقیم آن.