سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: کنفرانس فیزیک ایران ۱۳۸۶

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

حمیدرضا مشفق – دانشکده فیزیک دانشگاه تهران
ابراهیم غلامی حاتم – دانشکده فیزیک دانشگاه تهران

چکیده:

مطالعه خواص گاز فرمی تحت برهم کنش دو جسمی، کوتاه برد و جاذب با روش پایین ترین مرتبه قیدی ) ) LOCV انجام شده است . به منظورمطاله نواحی مختلف جفت شدگی که بوسیله حاصلضرب طول پراکنئگی موج s- و بردار موج فرمی، KF a ، مشخص می شود شدت پتانسیل؛ متغیر انتخاب شده است . هنگامی که شدت برهم کنش افزایش پیدا می کند حالت مقید بوزونی با دو فرمیون خواهیم داشت