سال انتشار: ۱۳۸۰

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی مدیران کیفیت

تعداد صفحات: ۲۱

نویسنده(ها):

محمدکاظم نوری –

چکیده:

مشخصات این سری ارزیابی بهداشت حرفه ای و ایمنی OHSAS 18002 , (OHSAS) همراه آن که راهنمای کاربرد OHSAS 18001 می باشد در پاسخ بهنیاز فوری مشتریان (سازمانها) به یک استاندارد سیستم مدیریت بهداشت حرفه ای و ایمنی شناخته شده، که بوسیبه آن بتوانند سیستم های مدیریت خود را ارزیابی و مورد تایید قرار دهند ، تدوین گردیدهاست.
OHSAS 18001 بصورت هماهنگ و سازگار ISO 19001:1994 (کیفیت) و ISO 14001: 1996 (محیط زیست) تدوین شده است تا یکپارچه نمودن سیستمهای مدیریت کیفیت، زیست محیطی و بهداشت و ایمنی را توسط سازمانها تسهیل نموده و امیدوار باشد که چنین چیزی در عمل اتفاق بیفتد.
مشخصات OHSAS در صورتی که اقتضاء نماید بازنگری و اصلاح خواهد شد . بازنگری ها در صورت انتشار نسخه های جدید ISO 14001 , ISO 9001 و به منظور حصول اطمینان از سازگاری با این استانداردها صورت خواهد پذیرفت.