سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پنجمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

کامبیز تکین – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی زلزله، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و
عبدالرضا سروقدمقدم – استادیار پژوهشکده سازه،پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زل

چکیده:

سیستم های مهار بندی ضربدری، هفتی، هشتی، قطری K شکل و … در قسمتهای مختلف ساختمان ها ،پلها و سایر سازه ها به کار برده می شوند و هر کدام دارای مزایا ، معایب و نکات ویژة مربوط به خود می باشند . در مقاله حاضر ۶۳ مدل مختلف سیستم مهار بندی مقایسه شده است . با در نظر گرفتن یک قاب پرتال یک دهانه و یک طبقه و مدلسازی انواع سیستم های مهار جانبی منجر به معرفی یک سیستم بسیار مناسب مهار بندی ترکیبی قابل استفاده در ساختمان و بخصوص برای پلها شده است. این سیستم بنام مهار بندی "هشت ضربدر هشتِ پایه کج" نامیده شده است. در نهایت با بهینه کردن تقسیم بندیها و زوایای موجود می توان مناسبترین سیستم مهار بندی را به روش سعی و خطا در مورد این سیستم را به دست آورد، که نتایج این مقایسه ها در نمودارهایی بر حسب
زوایا، ارتفاع مهاربند میانی از کف و فاصله عرضی آنها آورده شده است. از جمله محاسن این سیستم مهاربندی کاهش وزن اسکلت، کاهش نسبت تنش ستون های مجاور دهانه بادبندی، کاهش تغییر مکان نسبی طبقه، کاهش میزان برکنش و … است، که در این مقاله به آنها پرداخته شده است. در آخر نیز با استفاده از تغییر مدلسازی و با توجه به نمودارهای حاصله، حالت بهینه این سیستم مهاربندی نیز حاصل شده است