سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دومین کنگره مشترک سیستم های فازی و سیستم های هوشمند

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مژگان رئوف رحیمی – کارشناسارشد معماری

چکیده:

این مقاله به بررسی انواع سیستمهای خودکار و نیمه خودکار به کار رفته در ساختمان میپردازد .در ابتدا ساختمانها را از لحاظ به کارگیری تأسیسات خودکار به دو دسته تقسیم میکند؛ سپس در ادامه ویژگیهای هر یک راچه از لحاظ کاربردی و چه از لحاظ فنی مورد مطالعه قرار میدهد. پیچیدگیهای هر یک را بیان میکند و سپس توضیح میدهد که هر یک در چه نوع ساختمانی باید به کار رود.