سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی شهر الکترونیک

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

ابراهیم شریف نبوی – کارشناس ارشد کامپیوتر مرکز تحقیق و توسعه سامانه پایه – شرکت ایزایران
آزاده اعتمادی – کارشناسی کامپیوتر دفتر آموزش، پژوهش و فناوری – وزارت ارتباطات و فناوری ا

چکیده:

ایران کشوری است که با توجه به دیرینه کهن آن دارای جاذبه های توریستی – زیارتی فراوانی است. رسیدگی و ارائه امکانات مناسب همراه با تبلیغات و ضمانت های لازم می توانند صنعت جهانگردی را مانند صنعت نفت به قطبی ارزنده در بودجه کشور تبدیل نماید. جهانگردی بعنوان مصرف، تولید و توزیع خدمات، برای مسافران در محل های یهب غیر از کشور خود و یا اماکنی که بیش از ۲۴ ساعت اقامت دارند، تعبیر و تفسیر می شود. اقامت های کوتاه تر از این را می توان به عنوان سیاحت تلقی نمود. این تعریف روشن و شفاف از سوی کنفرانس سازمان ملل در مورد سفرهای بین المللی و جهانگردی عرضه شده است. [۱] در این مقاله سیستم جهانگردی الکترونیکی به عنوان راهکاری جهت توسعه صنعت گردشگری در شهرهای الکترونیک مورد بررسی قرار می گیرد. در ادامه این مقاله ابتدا به معرفی جهانگردی و جهانگردی الکترونیکی خواهیم پرداخت. در بخش دوم، طرحی جهت ایجاد یک سیستم جهانگردی الکترونیکی در کشور ارائه گردیده است. بخش سوم به معرفی مزایای چنین سیستمی می پردازد و در نهایت نتیجه گیری ارائه می گردد.