سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: ششمین همایش بین المللی سواحل، بنادر و سازه های دریایی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

امید علی سلطانی –
مریم راه بانی –
محمدرضا خلیل آبادی –

چکیده:

سواحل طولانی و منابع عظیم دریائی کشور اهمیت استفاده از ساز ه های ساحلی و دور از ساحل را روشن می سازد . از آنجائیکه تمام سازه ها تحت تاثیر امواج دریا هستند باید اثرات امواج بر این سازه ها را به نحوی مشخص کرد. یکی از این روشها استفاده از موج ساز آزمایشگاهی است . در این مقاله به سیستمهای کنترل در یک مو ج ساز پیستونی پرداخته میشود. برای اینکه یک موج ساز پیستونی توانائی تولید موج دلخواه را داشته باشد، آنچه مهم است کنترل حرکت پیستون هم از لحاظ سرعت حرکت و هم از نظر دامنه حرکت آن است . به بیانی دیگر آنچه در این سیستم ضرورت دارد، اعمال یک سیگنال الکتریکی منطبق بر معادله حرکت (Equation of motion) به سیستمهای محرک پیستون بوده و جابجائی پیستون متناسب با آن سیگنال الکتریکی است. برای انجام این مهم روشهائی از قبیل بادامکی، موتورهای الکتریکی ، سیستمهای هیدرولیکی و …. مورد استفاده قرار میگیرند که هریک مزایا و معایب خاص خود را دارند . در بین روشهای موجود روش هیدرولیک بسیار مناسب است که با کمک servo- valve های خاصی که اولین بار توسط ویلیام موگ (William Moog) ارائه شد ه طراحی و ساخته می شوند.در این تحقیق ابتدا مولدهای تولید سیگنا ل های الکتریکی شامل تولید سیگنال سینوسی آنالوگ منظم و سیستمهای تولید موج بر مبنای دیجیتال و همچنین سیستمهای مبدل سیگنالهای دیجیتال به سیگنالهای آنالوگ (D/A) ارائه خواهد شد . در مرحله بعدی نحوه اعمال این سیگنالها به سیستمهای محرک پیستون و کنترل جابجائی پیستون و بازخوردها بررسی خواهد شد.