سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: سیزدهیمن کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

علی مددی – استادیار، مجتمع آموزشی و پژوهشی تفرش گروه مهندسی برق
سیدکمال الدین نیکروش – استاد، دانشگاه صنعتی امیرکبیر دانشکده مهندسی برق

چکیده:

در این مقاله با استفاده از تئوری کنترل بهینه یک قانون کنترل یادگیر تکرار شونده جدید بدست می آید. قانون کنترل بدست آمده قادر است فرایندهای تکراری با شرایط اولیه دلخواه را که دارای ورودی اغتشاش نیز هستند کنترل نماید بطوریکه با افزایش تعداد تکرارها خروجی فرایند در هر لحظه به مسیر مطلوب داده شده ای نزدیک شده و یک تابعی معیار مرتبه دو مینیمم شود. تعبیر فیزیکی تابعی معیار مورد نظر این است که می خواهیم بدون تغییر زیادی در ورودی فرایند خرجی آن را به مسیر مطلوب داده شده نزدیک کنیم. با ارائه یک مثال شبیه سای عملکرد قانون یادگیری بهینه ارائه شدهمورد ارزیابی قرار می گیرد.