سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین کنگره ملی گل و گیاهان زینتی ایران
تعداد صفحات: ۱
نویسنده(ها):
صادق صادقی – کارشناس ارشد بخش مهندسی گلخانه. مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان مرکزی

چکیده:
محصولات گلخانه ای حاصل سیستم های کشاورزی فشرده هستند که به شدت تحت تاثیر بستر کاشت ، آب و اقلیم هستند و نیازمند مدیریت ویژه و پایدار است . تولید در سیستم های پایدار تابع قوانین و مقرراتی است که بکار گیری آنها تخصص ، تجربه ، قانون مداری و مسئولیت پذیری ویژه ای را می طلبد و در واقع یک سیستم گلخانه ای پایدار می بایست ضمن کاهش اثرات تخریبی بر منابع طبیعی ، جامعه تثبیت شده کشاورزی را حفظ کند ، امکان تولید پایا و پویای محصول را هم در کوتاه مدت و بلند مدت ایجاد نماید و در عین حال اقتصادی و رقابتی باشد. اما این مهم به فاکتورهای بسیاری بستگی دارد که از جمله آنها می توان به روش کنترل میکرو کلیمای گلخانه ، مدیریت بهره برداری از انرژی،جنس مصالح و پوشش گلخانه و کودها و آفت کش ها اشاره نمود. میکرو کلیمای گلخانه عامل اصلی رشد محصول و کنترل یا طغیان آفات و بیماریها بوده و به عنوان بستر اصلی تولید به شمار می رود و بنابراین لازم است یک استراتژی پایدار برای مدیریت آن و با هدف تضمین شرایط رشد گیاه و به همان اندازه کاهش مصرف انرژی تعریف کرد یا به بیان دیگر کنترل تلفیقی میکرو کلیما با صرف کمترین مقدار انرژی گرمایشی و حتی بدون آن مورد نظر قرار گیرد که نهایت آن مدیریت تلفیقی و دینامیک دما و غلظت دی اکسید کربن بر اساس مدل های فوتوسنتزی و تابش ناپایدار محیط بیرون است که می تواند تا ۴۸ درصد انرژی صرف شده برای کنترل میکروکلیما را بکاهد . بنابر این اقدامات ضروری در این خصوص عبارتند از : ۱- بهره گیری از انرژی های تجدید شونده غیر فسیلی ۲- استفاده از مصالح و پوشش های خاص که ضمن کاهش مصرف سوخت ، طیف نور دریافتی را مدیریت می نمایند ۳- بهره گیری از سیستم های کشت بدون خاک بسته و تخصصی ۴- رعایت قوانین و مقررات IPM و ۵- بهره گیری از روشهای کنترل تلفیقی در مدیریت میکروکلیمای گلخانه.