سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین کنگره مهندسی نفت ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

منصور ضیایی – دانشگاه صنعتی شاهرود

چکیده:

یکی از شایع ترین و خطرناکترین نوع آلودگی ، آلودگیهای نفت و محصولات نفتی در آبهای
طبیعی ) سطحی و زیرزمینی ) محسوب می شود.در حال حاضر شاخص آلودگی هیدروسفر ،
حلالیت نفت و فراورده های نفتی است. از آنجائیکه نفت ، شامل فراورده های پیچیده از زنجیره
هیدروکربورها ، با اتصالات گروههای مختلف مواد الی بوده که یک مقدار مشخص برای حلالیت
حاصل نشده و این بدلیل تفاوت هیدروکربورهای نفتی و فراوده های نفتی است.در این رابطه
محدوده وسیعی از مسائل مورد بررسی قرار میگیرد که بررسی آلودگیهای زیست محیطی و
مسئله امکان وجود کلاهک گازی بصورت زون گازدار بالای سطح سفرة آبهای زیرزمینی از
مهمترین اهداف مورد توجه مقاله میباشد. نقش تکنولوژیهای RS ، GIS و برای تحلیل عدم قطعیت
، ارزیابی همراه با ریسک ، استخراج و گردآوری اطلاعات از تلفیق روشهای اتموژئوشیمیائی و
ژئوفیزیکی برای شناسائی کلاهک گازی بررسی شده است. پایش آلودگیهای ناشی از مهاجرت
هیدروکربورها پس از عملیات استخراج، بهره برداری ذخایر و مخازن نفت و گاز طی یک دهه در
خاکها ، آبهای سطحی وزیرزمینی برای یکی از محدوده های کشور روسیه مورد بررسی قرار گرفته و اجرای آن برای منطقه گازی پارس جنوبی ( SPGC) در عسلویه پیشنهاد شده است.