سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: نهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

آرش جلال زاده فرد – دانشکده مهندسی برق دانشگاه صنعتی امیرکبیر، مرکز تحقیقات پردازشهای ف
بهمن جوادی – دانشکده مهندسی کامپیوتر، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، مرکز تحقیقات پردا
سیداحمد معتمدی – دانشکده مهندسی برق دانشگاه صنعتی امیرکبیر، مرکز تحقیقات پردازشهای ف

چکیده:

با توجه به افزایش قدرت و کاهش روزافزون قیمت کامپیوترهای شخصی و همچنین رشد و توسعه شبکه های کامپیوتری، درسالهای اخیر تلاش گسترده ای برای ساخت سیستمهای پردازش موازی مبتنی بر سخت افزارهای آماده صورت گرفته است . در این مقاله ضمن معرفی سیستم پردازش موازی ساخته شده (AkuCluster) ، محیط پیاده سازی شده و الگوریتم تغییر همبندی ١ که برای آن طراحی شده است ارائه می شود . قابلیت تغییر همبندی این امکان را فراهم می کند که متناسب با الگوریتم موازی کاربردی و برای نزدیک شدن به بهترین کارایی، سیستم پیکربندی مجدد گردد . برای نمایش اهمیت انعطاف پذیری در همبندی و کارایی سیستم دو سنجش موازی ٢ معروف اجرا و نتایج آن بررسی و تحلیل شده است .