سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: سومین کنفرانس ملی مهندسی صنایع

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

عباس افرازه – استادیار، دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه صنعتی امیرکبیر- ایران
هانیتز بارچ – استاد، Brandenburg Technical University of Cottbus – Germany
اسدالله نجفی – کارشناس ارشد، دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه صنعتی امیرکبیر- ایران

چکیده:

در این مقاله یک سیستم پشتیبانی تصمیم گیری معرفی می شود. ویژگی های اصلی این سیستم عبارت است از :
– با کمک ابزارهای مختلف ریاضی، منطق فازی، روش تحلیل سلسله مراتبی و … میزان بهره وری منابع انسانی را به صور مختلف نمایش می دهد
– عوامل و عدللی که در ایجاد وضع موجود منابع انسانی نقش ایفا می نمایند به ترتیب اهمیت مشخص می نماید،
– راهکارهای مناسب را از میان راهکاری موجود برای ارتقاء بهره وری منابع انسانی به کاربران خودپیشنهاد می نماید،
– این ساز و کار بر اساس این الگوریتم سه مرحله ای حل مسئله شامل: شناخت مسئله، شناخت و علل، ارائه راه حل بنا شده است.