سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: چهارمین همایش ملی انرژی

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

بنفشه زهرایی –

چکیده:

تعداد پارامترهای مؤثر دربهره برداری از مخازن و عدم قطعیت های حاکم بر آنها، لزوم توجه به نگرش سیستمی را در بهره برداری از مخازن دو چندان نموده است . در این میان، بهره برداری از مخازنی که دارای تأسیسات برق آبی هستند به دلیل اهمیت اقتصادی افزایش راندمان بهره برداریاز این تأسیسات در کنار محدودیت های تولید در واحدهای حرارتی و شبکه انتقال برق، از حساسیت بیشتری برخوردار است . با توجه به ارزش قابل توجه انرژی تولیدی توسط این تأسیسات و نقش کلیدی آنها در حفظ پایداری شبکه سراسری برق، بهره برداری از این تأسیسات مستلزم تصمیم گیری هایی در مقیاس های متفاوت زمانی از ساعت تا چندمین ماه هستند . به منظور کاربردی ترکردن م دل های پیشرفته بهره برداری از منابع آب بطور عام و بهره برداری از مخازن به طور خاص، سیستم های پشتیبانی در تصمیم گیری در سالهای اخیر گسترش قابل ملاحظه ای یافته اند . سیستم های پشتیبانی محصول نهایی نگرش سیستمی به فرآیندهای تصمیم گیری در کنار تلفیق ابزارهای سخت افزاری و نرم افزاری هستند . در این رساله، یک سیستم پشتیبانی و تصمیم گیری برای بهره برداری از مخازن با نیروگاه های برق آبی ت هیه شد ه است . برای این منظور تحقیقات ان جام شده در دو محور اصلی مدل های بهره برداری از سدها و تأسیسات برق آبی و سیستم های پشتیبانی در تصمیم گیری برای بهره برداری از منابع آب متمرکز شده است . دستاورد نهایی این رساله، ایجاد پیوند بین این دو زمینه تحقیقاتی برای کاربر دی تر کردن استفاده از مدل های پیشرفته بهره برداری از تأسیسات برق آبی بوده است . مطالعه موردی این تحقیق بر سیستم رودخانه – مخزن کارون و دز با در نظر گرفتن سدهای شهید عباسپور و دز که بزرگترین پتانسیل برق آبی کشور می باشد، صورت گرفته است . برای دستیابی به اهداف این رساله، ساختار تصمیم گیری در مورد بهره برداری ازسدهای مخزنی مذکور و ارتباطات بین سازمانی بین مدیریت های آب و برق در کشور مورد بررسی قرار گرفته است و ساختار سیستم پشتیبانی در تصمیم گیری به نحوی طراحی شده که انعطاف پذیری لازم را در ساختار تصمیم گیری جاری فراهم نماید