سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دوازدهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

جابر سلطانی – دانشجوی دکتری عمران -آب، دانشکده فنی، دانشگاه تهران

چکیده:

این مقاله یک سیستم پشتیبانی در تصمیم گیری را برای مدیریت تقاضای آب خانگی معرفی می‌کند. سیستم تهیه شده در این مقاله بخشی از سیستم مدیریت منابع آب جامع برای حوزه های رودخانه را تشکیل می دهد و آن شامل بخش سیستم خبره، بخش تصمیم گیری چندگانه و فایلهای کمکی آنلاین می باشد. این سیستم در محدوده و دوره زمانی خاص کارایی حفاظت را در نتیجه اجرای سیستم های کامپیوتری معین و اندازه گیری های ویژه ارزیابی می‌کند. کارایی حفاظت از هر اندازه گیری ازمتغیرهای زیر تعیین می شود: کاهش بالقوه درمصرف آب به علت سنجش ویژه، کارایی اثر متقابل اقدامات موجود و سطح نفوذ معیار پیشنهاد شده در منطقه تقاضا برای نشان دادن قابلیتهای سیستم از داده های تقاضای خانگی منطقه سوینداندر حوزه آبریز تامیس درانگلستان استفاده شده است.