سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: نوزدهمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

ملیحه اسفندیاری فرد – شرکت برق منطقه ای سمنان
مجید فخاریان – شرکت برق منطقه ای سمنان
محمدجواد شریفی – شرکت برق منطقه ای سمنان
احمد غنی پور – شرکت توزیع نیروی برق استان سمنان

چکیده:

یکی از مهمترین وظایف مدیران به دلیل محدود بودن منابع، تصمیم گیری وبرنامه ریزی فعالیتها به منظور رسیدن به اهداف معین در محدوده نامشخص می باشد . نیروی انسانی ماهر ، میزان نقدینگی ، مواد اولیه ، فضایانبارها ، وسایل نقلیه ، ماشینهایی را که میتوانند مورد استفاده قرارگیرند و … محدود می باشند و این محدودیتها هستندکه باعث میشوند مدیر مجبور به اخذ تصمیم شود و یا بهعبارت دیگر یک راهکار از بین راهکارهای مختلف وبه منظور رسیدن به هدف مشخص انتخاب نماید . مسئله مهم این است که یک مدیر برای شناخت گلوگاه های مشکل آفرین خود چه تصمیماتی را باید اتخاذ نماید تا در مواجه با نقاط بحرانی وبرطرف نمودن آنها به مطلوبیت های نهائی درچهارچوب محدودیت های موجود نائل آید . هدف سیستم های پشتیبان تصمیم گیری ، فراهم آوردن
پیشنهادات و اطلاعات لازم جهت تصمیم گیری مدیران میباشد . در این مقاله براساس فرآیندهای فروش انشعاب برق غیر دیماندی ، طراحی وپیاده سازی سیستم پشتیبان تصمیم گیری مدیریت “Management Decision Support System” شرح داده شده استسیستم پشتیبان تصمیم گیری ) ) DSS با استفاده از یک نظام بلادرنگ و بر اساس اطلاعات ذخیره شده در پایگاه های
اطلاعاتی ، اطلاعات برگزیده و مشخصی را به تصمیم گیرندگان ارائه می نماید که تصمیم گیرنده با بهره گیری از نتایج پیش بینی شده برای متغیرها و ارزش های حاصله ، اقدام به انتخاب روشی خاص نموده که او را در رسیدن به اهدافش یاری می نماید .