سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سومین کنفرانس بین المللی فناوری اطلاعات و دانش

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمد ابراهیمی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد فلاورجان
رضا منصفی – دانشگاه فردوسی مشهد
محمدرضا اکبرزاده – دانشگاه فردوسی مشهد
صدیقه ایلدرآبادی – موسسه آموزش عالی سپاهان

چکیده:

با گسترش مفاهیم هوش مصنوعی و سیستمهای چند کارگزاره، زمینه های تحقیقاتی امیدبخشی در عرصههای گوناگون فراهم شده است . ترکیب فکرها و ایدههای مختلف از حیطه های گوناگون علمی مثل دانش کامپیوتر، جامعه شناسی، اقتصاد، فلسفه، دانش مدیریت با استفاده از مفاهیم سیستمهای چندکارگزاره میسر شده است . سیستم چند کارگزارهی تشخیص محل پلاک خودرو نمونهای است که با استفاده از مفاهیم چندکارگزاره پیشنهاد شده است . در سیستم پیشنهادی از سه کارگزار دقت، سرعت و قاضی استفاده شده است . کارگزار دقت با اعمال فیلتر گیبر و کنکاش بیشتر بر روی تصاویری که کارگزار سرعت قادر به یافتن پلاک خودرو در آنها نیست، محل پلاک را با سرعت و دقت بالایی پیدا مینماید . کارگزار قاضی مسئولیت هماهنگی و مدیریت سیستم را برعهده دارد . سیستم فوق بر
روی دویست تصویر تست شد و موفقیت بسیار چشمگیری در تشخیص صحیح نسبت به سیستمهای ارایه شده کنونی از خود نشان داد