سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین کنفرانس داده کاوی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

پریسا رهنما – دانشجوی رشته مهندسی فناوری اطلاعات، مقطع کارشناسی ارشد، دانشگاه ترب
محمدمهدی سپهری – دانشیار مهندسی صنایع، دانشگاه تربیت مدرس
پژمان شادپور – استادیار بخش اورولوژی دانشگاه علوم پزشکی ایران
بابک تیمورپور – دانشجوی صنایع، مقطع دکترا ، دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده فنی و مهندسی

چکیده:

تشخیص بیماری و تعیین درمان مناسب برای بیماران در علم پزشکی دارای اهمیت بالایی می باشد. انتخاب درمان نامناسب برای بیمار، علاوه بر هدر دادن وقت و پول، می تواند اثرات زیانباری را نیز به دنبال داشته باشد. حتی در برخیموارد این انتخاب نادرست می تواند منجر به مرگ بیمار شود. از این رو وجود سیستمی جهت انتخاب نوع درمان مناسب برای بیماران می تواند مورد استفاده پزشکان قرار گیرد. امروزه با کمک الگوریتم های داده کاوی می توان الگوهای نهان در میان داده ها را استخراج نمود. با ساخت مدل مربوط به داده های موجود در پایگاه های داده، سیستم کمک تصمیمی طراحی کرد، که در زمینه تصمیم گیری به خبرگان یاری رسان باشد.
در این مقاله سیستم کمک تصمیمی جهت تعیین نوع درمان سنگهای کلیوی با راه کار داده کاوی، طراحی شده است. برای ساخت مدل، از درخت تصمیم استفاده شده است و در نهایت این مدل قادر خواهد بود میزان موفقیت هر کدام از روشهای درمانی موجود را به توجه به خصوصیات بیمار، پیش بینی نماید. پس از ساخته شدن مدل و مقایسه آن با سیستم خبره تصمیم گیری موجود در بیمارستان، در زمینه میزان موفقیت آمیز بودن روشهای درمانی انتخابی، ملاحظه گردید که مدل ساخته شده دارای کارایی بهتری نسبت به سیستم بیمارستانی می باشد. در زمینه انتخاب نوع درمان برای بیماران مبتلا به سنگ کلیه تاکنون سیستمی با راهکار داده کاوی ساخته نشده است واین تحقیق از این جنبه ، کاری نو و جدید می باشد.