سال انتشار: ۱۳۷۰

محل انتشار: ششمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

شهریار وکیلی – صنایع آذر آب
سید کمال الدین نیکروش – دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

در این مقاله سیستم کنترل آب تغذیه بویلر نیروگاه شهید رجائی مورد بحث و بررسی قرار می گیرد . نقشه های این سی ستم که از طرف شرکت سازنده ژاپونی تحویل گردیده است همراه با نقشه سیستم کنترل سایر قسمتها حاوی هیچگونه اطلاعات تشریحی ن بوده و ف قط بصورت دیاگرام تجهیزاتی (Flow Diag.) بوده است . این سیستم کنترل بصورت هایبرد و از قسمتهای آنالوگ و دیجیتال تشکیل شده است . در این مقاله عملکرد هر قسمت و عملکرد کلی سیستم کنترل آب تغذیه از روی این دیاگرامها استخراج شده و مورد بحث قرار گرفته است