سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دومین همایش ملی مهندسی برق، کامپیوتر و فناوری اطلاعات

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

امین فرمانبردار – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد

چکیده:

سیستم کنترل پرواز موشکهای مختلف بر حسب نوع و نحوه عملیات آنها از تنوع عمده ای برخوردارند. در برخی موشکها از کنترل کلاسیک و در برخی دیگر از مباحث مدرن این بحث بهره گرفته شده است. موشکهای قدیمی و خیلی از موشکهای فعلی، جهت پایین آوردن هزینه طراحی و سادگی کار و بدلیل در دسترس نبودن المانهای نظامی سازنده اینگونه کنتر کننده ها، هنوز هم از کنترل کننده های سنتی و کلاسیک استفاده می کنند. البته در برخی موشکها که از دینامیک پیچیده ای برخودارند و از نظر پیاده سازی عملی تئوریهای پیشرفته مشکلی ندارند، از علم جدید کنترل کننده های تطبیقی ، مقاوم و فازی استفاده می شود. تقریبا در تمامی موشکها سیستم هدایت و کنترل به دو بخش مجزا تقسیم می شود. بخش اول که حلقه داخلی را تشکیل می دهد، سیستم کنترل پرواز نامیده می شود و وظیفه پایدار سازی حرکت موشک و کنترل آن را بر عهده دارد. بخش دوم، سیستم هدایت موشک است که حلقه خارجی را تشکیل می دهد. این بخش در هر لحظه با توجه به موقعیت و مقصد موشک ، فرمانهای هدایتی لازم را به سیستم کنترل پرواز اعمال می کند. سیستم کنترل پرواز ، حرکت موشک را در سه کانال زاویه چرخ، زاویه سمت و زاویه اوج کنترل میکند. در این مقاله ضمن تشریح سیستم به طراحی و بررسی اعتبار کنترل کننده با استفاده از قضیه ایی نو خواهیم پرداخت.