سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سیزدهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مهدی بهلول – کارشناس ارشد هوش ماشین و رباتیک، هیأت علمی دانشکده مهندسی، دانشگاه ش
محمد ملک زاده – دانشجوی کارشناسی نرم افزار دانشکده مهندسی، دانشگاه شهید چمران اهوا

چکیده:

همواره درکنار پیشرفت تکنولوژی، کسانی هستند که سعی دارند تا به نفع خود از این پیشرفتها سوءِاستفاده کنند. بعنوان مثال این افراد با استفاده از برنامههایی معروف به روبوتهای وبگرد، که به
مانند یک انسان فرمهای اینترنتی را تکمیل میکنند، اقدام به ثبت اطلاعات غلط و یا اطلاعات زیاد میکنند که این کار باعث هدر رفتن منابع و یا اخلال در کار سایتها اطلاعاتی میشود. برای بالا بردن صحت دادهها و تشخیص تفاوت میان انسان و روبوت نرم افزاری از روشی موسوم به کپچا*" استفاده میشود. در نمونهای از این روش با نمایش عکسی حاوی کلمهای قابل خواندن برای انسان و غیر قابل تشخیص برای یک سیستم اتوماتیک، از تکمیل فرم توسط سیستمهای خودکار جلوگیری میکند. در این مقاله سعی شده یک سیستم کپچای فارسی با قابلیت اطمینان بالا ارائه گردد. تکنیکهای پردازش تصویر برای ساخت یک تصویر مغشوش بکار برده شده و با استفاده از نرمافزارهای تشخیص متن، صحت عملکرد این روش بررسی شده است. نتایج بدست آمده نشان میدهند که تصاویر تولید شده توسط انسان قابل خواندن هستند حال آنکه یک نرم افزار تشخیص متن در اکثر موارد قادر به تشخیص درست آنها نمیباشد.