سال انتشار: ۱۳۸۰

محل انتشار: اولین همایش بین المللی بهینه سازی مصرف سوخت در ساختمان

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

علی نوروزی منش – سازمان بهینه سازی مصرف سوخت کشور، کارشناس انرژی مدیریت ساختمان و مسکن
محمدرضا نبی فر – دانشجوی کارشناسی ارشد تبدیل انرژی دانشگاه تربیت مدرس
محمدعلی فرجو – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

متد گرمایش تشعشعی از کف یکی از روشهای کارآمد گرایش ساختمانها از طریق تمرکز گزمایش در کف است. روش عملکردی این سیستم شامل توزیع انرژی از طریق پمپاژ سیال حامل انرژی از میان لوله های ویژه نصب شده در کف فضاها است که به سبب نوع مکانیزم غالب گرمایش در این سیستم(تشعشع) و قابلیت منطقه بندی و کنترل مکانی و زمانی سیستم هزینه های کارکرد این مدل گرمایش از حیث مصرف انرژی بطور محسوس کاهش می یابد و شرایط آسایش با توزیع دمایی بهینه در فضای ساختمان حاکم می گردد.