سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: سیزدهمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

ابوذر مصلح – آزمایشگاه میکرو و نانو اپتیک، بخش فیزیک، دانشگاه شهید باهنر کرمان
مهدی پشم کار – آزمایشگاه میکرو و نانو اپتیک، بخش فیزیک، دانشگاه شهید باهنر کرمان
حسن فاطمی – آزمایشگاه میکرو و نانو اپتیک، بخش فیزیک، دانشگاه شهید باهنر کرمان
عباس خاکسار کلاتی – آزمایشگاه میکرو و نانو اپتیک، بخش فیزیک، دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

در این مقاله سیستمی معرفی می شود که در آن می توان با استفاده از قوس الکتریکیAC و / یا DC چشمه و/یا کاوشگرهای فیبر نوری را به شکلهای گوناگون و با زوایای رأس مختلف، و همچنین، بلورهای فوتونیکی فیبر نوری را برای کاربردهای ویژه ساخت. نوع و شیوه گرمایش، نیروی کشش و چگونگی اعمال آن، اثر گرانش و جنس فیبر مورد استفاده، از جمله عوامل تأثیر گذار در شکل دهی ابزار فوق می باشند. چشمه تولید جرقه، یک چشمه ولتاژ بالای DC ( و یا AC ) است که گرمای لازم برای تغییر فاز نمونه فیبر مورد استفاده را تأمین می کند. با پیش بینی نوع و میزان ولتاژ اعمالی و نیز زمان اعمال آن، می توان به تغییر فاز مناسب مورد نظر رسید. پس از گرم کردن، نیروی کششی، توسط یک سیستم الکترومکانیکی کامپیوتری، به نمونه وارد می شود که با توجه به شرایط فیزیکی نمونه و مقدار و نوع نیرو، ابزار میکرو (و یا نانو) اپتیکی و یا فوتونیکی مورد نظر را می توان ساخت.