سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: هشتمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مهدی جوادی – دانشگاه صنعتی مالک اشتر

چکیده:

بی شک می توان علت اصلی پیشرفت در زمینه اینترنت بسیاری ازکشورهای گرفتاردر بحران جنوب شرقی آسیا را میتوان به سریعتر پیوستن انها به سیستم های انتقال سریع اطلاعات از طریق خطوط تلفن معمولیدانست. این سیستم به سرعت فراگیر شدهاست و این مطلب باعث شده استاین کشورها در ردیف کشورهای پیشرو در تولید علم در اینزمینه باشند و بتوانند هرچند مدت یکبار بر سرعت انتقال این سیستمها بیفزایند که این هم باعث رشد اقتصادی انها شده است وهم توانسته اندگامی بلند بهسوی در دست گرفتن بازار ارایه خدمات انتقال اطلاعات در سطح جهانی بردارند، با آرزوی انکه کشور ما هم هرچه سریعتر این سیستم را در تمامی نقاط کشور،راه اندازی نمایند، مقاله زیر را تقدیم میدارم تا هم دوستان عزیز از جریان تکنولوژی های از این دست قرار بگیرند و هم ببینند که مطالب به ظاهر ساده کتاب ها تماما در عمل به کار آمده اند و ما نیز می توانیم با تیزبینی از این مطالب در تحقیقات آتی خود سود ببریم.