سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هشتمین همایش حمل و نقل ریلی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

علیرضا منیری همدانی – دانشگاه علم و صنعت ایران
سیامک فرشاد – استادیار دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

تحویل مطمئن انرژی در ناوگان حمل و نقل ریلی یک نیاز مبرم محسوب میگردد که حتی در مواردی مانند قطارهای زیر زمینی به مهمترین اصل برای دستیابی به یک سیستم امن تبدیل شده است. ترانسفورماتورهای قدرت از کلیدی ترین عناصر پستهای تراکشن محسوب میشود و خرابی اساسی آنها باعث ایجاد وقفه در پیوستگی کارکرد و تولید هزینه های گزاف خواهد شد. از اینرو روشهای متعددی وجود دارد تا بتوان بصورت پیوسته ترانسفورماتور را مورد آزمایش قرار داده تا از بروز خطاهای جدی و ناگهانی جلوگیری نمود. در بین انواع روشهای تست ترانسفورماتور تحلیل پاسخ فرکانسی (FRA) به عنوان روشی جدیدتر و کارآمدتر شناخته شده است که سیستمهای دیجیتالی و کامپیوتری امروزه امکان مکانیزه کردن این روش تست را بصورت اتوماسیون در سطح فیلد میسر ساخته است.
در مقالة حاضر به معرفی روش FRA پرداخته ایم و چگونگی تشخیص انواع خطاهای ترانس به کمک اطلاعات دریافتی از این روش بیان شده است. در انتها نیز یک روش هوشمند به کمک منطق فازی ارائه شده است تا بتوان بدون نیاز به حضور انسان یک سیستم کامپیوتری خود تشخیص خطای بوجود آمده را کشف کرده و به صورت اتوماتیک نتایجرا برای تصمیم گیری های بعدی استخراج نماید.