سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: دهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مجبوبه روح الامینی – دانشجوی کارشناسی دانشکده مهندسی سیرجان دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

با توجه به مشکلات اخیری که در زمینه آلودگی هوا ومحیط زیست در شهرها به خصوص شهرها ی بزرگ و صنعتی بوجودآمده است و با توجه به این مسأله که میزان قابل توجهی از این آلودگیها ناشی از گازهای متصاعد شده ازاگزوز اتومبیل ها و وسایل موتور ی است لذا برای حل این بحران شناخت نوع مواد تشکیل دهنده و تعیین مقدار گازهای آلاینده در توصیف گازهای منتشره ضروری بنظر می رسد . این مقاله خلاصه ای در رابطه با گازها ی متصاعد شده از ترافیک جاده ای و سطح آلودگی در زمینه و همچنین راهکارهای جدیدی برای استفاده از مول گازهای منتشر به همراه امکانات تحلیلی و ویژوال با کمک وحمایت نرم افزار GIS ارائه می کند و سپس به بررسی مدلی که اخیرًا د ر اتریش اجرا شده و با شبکه اصلی جاده ای در ارتباط است می پردازد .