سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

امیر عاملی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز
محمدامین یگانه فرد – دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز
محمد کریمی انصاری – دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز

چکیده:

ارسال صوت به طور معمول ازطریق شبکه های تلفن سوئیچی عادی یعنی PSTN انجام می گیرد ولی از طریق یک شبکه یمبتن ی برIndividual Packets) IP می توان تمام مالتی مدیاها (فاکس، دیتا، صوت و تصویر) را ازطریق فقط یک کانال ارتباطی یعنیاینترنت ارسال نمود. ترکیب منابع صوتی, فاکس و اطلاعاتی سبب ایجاد فرصتی برای افزایش کارایی این منابع و کاهش هزینه ی ارتباطی آنها می گردد. از طریق ای نشبکه م یتوان ارتباطات نامحدود را هدور را با هزینۀ یک ارتباط اینترنتی ساده برقرارکرد. پرتکل مرتبط با اینشبکه، استاندارد ۳۲۳H می باشد که شامل مجموعه ای از دستورالعمل ها جهت تعیین چگونگی ارسال اطلاعات می باشد و بیشترشرکت های ارتباطی معتبر بین المللی این استاندارد را پذیرفته اند. ارتباط بین مکالمات با فرمت اینترنتی و فرمت تلفن عادی توسطرابط های۳۲۳ Gatewayبرقرار می شود که یکی از اجزای شبکه های مبتنی بر استانداردH.می باشد. جهت برقراری امنیت اطلاعاتی ازپرتکل ۲۳۵H.برای رمز گذاری استفاده می شود. کیفیت ارائه شده توسط این شبکه در مقایسه با شبکه های PSTN بسیار بالاتر می باشد به طوری که با استفاده از بافر بزرگی به نامJitter تأخیر بین دو نقط هی انتهایی مسیر به کمترین مقدار خود می رسد. ،