سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: هجدهمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۲۱

نویسنده(ها):

علی فارسی – مجتمع عالی آموزشی و پژوهشی آذربایجان تبریز – تهران
رضا نوروزیان – مجتمع عالی آموزشی و پژوهشی آذربایجان تبریز – تهران
گئورگ قره پتیان – دانشکده برق – دانشگاه صنعتی امیرکبیر تهران – ایران

چکیده:

یک شبکه توزیع بایستی انرژی الکتریکی مورد نیاز تمامی مصرف کنندهها را بطور دائم و با کیفیت خوب تأمین نماید . لیکن تأمین برق مراکز صنعتی با کیفیت توان مطلوب مشکلات فراوانی به همراه دارد . کمبود و بیشبود ولتاژ طولانی مدت در حین ورود و خروج بارهای بزرگ و نیز در راه اندازی مجموعه موتورهای القایی بزرگ از جمله این مشکلات می باشد . افت ولتاژ ناشی از مسافت طولانی در شهرکهای صنعتی دور از شبکه را نیز بایستی بر مشکلات مذکور افزود .
سیستم VSC HVDC سیستم نوینی است که مبتنی بر مبدلهای منبع ولتاژ VSC[1] کار میکند و میتواند در رفع مشکلات مزبور ب کار رود . در این مقاله بعد از معرفی و بررسی تواناییهای فنی این سیستم، براساس شبیهسازی، قابلیت سیستم VSC HVDC برای حفظ کیفیت توان در حین راه اندازی موتورهای بزرگ القایی و بروز تغییرات ناگهانی در بارهای صنعتی نشان داده شده است