سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: سمینار کاهش اثرات و پیشگیری از سیل

تعداد صفحات: ۱۹

نویسنده(ها):

محمدابراهیم بنی حبیب – شرکت مهندسی مشارو اب عمران پردیسان

چکیده:

در سالهای اخیر تعدادزیادی سیلاب در کشور گزارش شده است که مشخصه عمده که آنها حمل مقدار زیادی رسوب اعم از ریزدانه، درشت دانه و تخته سنگ و تنه درختان بوده است سیلابهایی که مقدار زیادی رسوب حمل می کنند سیلابهای با غلظت بالای رسوب گفته می شود که اگر بیش از ۵۰% رسوبات آن ریزدانه باشند سیلاب گلی گفته م یشود و اگر کمتر از ۵۰% رسوبات ریزدانه داشته و همراه با سنگ یا تنه درختان باشد سیلاب واریزه ای گفته می شود تعداد زیادی از سیلابهای رخداده در کشور که رسوب زیادی حمل نموده اند از این نوع سیلابها بوده اند که می توان برای مثال به سیلاب تابستان ۱۳۶۶ تجریش، سیلاب ۱۳۷۵ بندرگز ، ۱۳۷۷ دلی چای، ۱۳۷۷ شهرستان تسوج، ۱۳۷۷ ماسوله و ۱۳۸۰ و ۱۳۸۱ گلستان اشاره نمود. بنابراین در مقاله حاضر مطالب زیر مورد بحث قرار میگیرد علل رخداد سیلابهای واریزه ای ، اثر سیلابهای واریزه ای در طغیان رودخانه ها، روابط هیدرولیکی تعیین دبی و حمل رسوب سیلابهای واریزه ای تعیین پهنه سیل گیری سیلاب واریزه ای با استفاده ازمدل دو بعدی