سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: سیزدهمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

مرجان رجبی – گروه فیزیک دانشگاه الزهرا (س)، تهران
رضا ثابت داریانی، – گروه فیزیک دانشگاه الزهرا (س)، تهران

چکیده:

مطالعه فوتولومینسانس تک لایه های سیلیکان متخلخل بیانگر افزایش گاف انرژی PS با افزایش مدت زمان واکنش الکتروشیمیایی است. سلول خورشیدی سیلیکان متخلخل دو لایه ای با استفاده از دو واکنش با زمانهای خوردگی ۲۰ و ۱۰ دقیقه بر روی یک پایه سیلیکان ساخته شد. بررسی پارامترهای اصلی این نمونه تحت تابش لامپ هالوژن W 100 کارایی بیشتر این نمونه را در مقایسه با نمونه های تک لایه ای تایید می کند. اندازه گیری منحنی های I −V نمونه های تک و دو لایه ای تحت تابش لامپ هالوژن ۱۰۰۰ W افزایش جریان خروجی و کاهش ولتاژ و ضریب پر شدگی را نشان می دهند.