سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: هشتمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

بهمن سلیمانی – گروه زمین شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه شهید چمران اهواز
خسرو حیدری – شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب
عباس اشجعی – کارشناسی ارشد زمین شناسی نفت، دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده:

سیمان شدگی تدریجی در جریان تدفین، به تدریج حفرات را پر نموده ، حجم قابل دسترسی برای جایگیری هیدروکربن را کاهش می دهد. وضعیت نامطلوب آن می تواند تاثیر مثبت و یا منفی را در کیفیتمخزن ایجاد نماید. میدان منصوری از جمله مواردی است که با مشکل تولید ماسه در هنگام بهره برداری مواجه است. این میدان در بخش جنوبی فرو افتادگی دزفول در ۴۵ کیلومتری جنوب میدان اهواز قرا ردارد. از میان ۸ زون مخزنی ، تنها زونهای ۱، ۲و۳ قابلیت بهره دهی دارند که زون ۱ کربناته و زونهای ۲و۳ عمدتا ماسه سنگی هستند. نحوه توزیع تخلخل درزونهای ۲و۳ حکی از درصد بالای تخلخل در بخش مرکزی طاقدیس منصوری است. تخلخل بالا نتیج عدم سیمان شدگی با سیمان شدگی ضعیف است.، اگرچه سکانس سیمان شدگی کلسیت، انیدریت و دولومیت قابل شناسایی است . این سکانس کانی شناسی نشانه روند افزایش ph و سالینیته آب حفره ای است . علیرغم وضعیت بهتر سیمان شدگی در بخش شرقی میدان، بدلیل ضخیم بودن ستون هیدروکربوری، در این بخش از میدان، تولید از وضعیت مطلوب تری برخوردار است.