سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: سیزدهمین کنفرانس دانشجویان مهندسی عمران سراسر کشور

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حامد احمدی مقدم – دانشجوی کارشناسی ارشدعمران – سازه ، دانشگاه شهید باهنر کرمان
مهناز جهانیار مقدم – دانشجوی کارشناسی ارشد استخراج معدن، دانشگاه شهید باهنر کرمان
علیرضا احمدی مقدم – دانشجوی مهندسی عمران ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندر انزلی

چکیده:

در این مقاله نتایج تخمین خصوصیات مختلف مربوط به دوام وکارآیی طولانی مدت ملاتهای ساخته شده از سیمان مخلوط شده با خاکستر بادی ، FA و سیمان معمولی ، OPC ،ارائه شده است . خصوصیات بدست آمده آزمایشگاهی ( بر روی نمونه های یکسان در شرایط مختلف رطوبتی ) ، شامل تخلخل کلی ،مقاومت فشاری، شاخص دوام کلریدی و مقاومت ویژه الکتریکی می باشد . نمونه های تهیه شده از ملات حاوی سیمان مخلوط شده با خاکستر بادی نسبت به نمونه های ساخته شده از ملات OPC( سیمان پرتلند معمولی ) در شرایط متعادل ورطوبت های نسبی مختلف به میزان ۱۰-۱۵% تخلخل کمتر را نشان می دهند ولی از طرفی میزان مقاومت این نمونه ها ۶ – ۸ درصد بیشتر از نمونه های OPC است . همچنین تأثیرات ناشی از رطوبت نسبی برروی نمونه ها از نظر افزایش تخلخل و مقاومت، مورد مطالعه قرار گرفته است . تخلخل کلی نمونه های تهیه شده در رطوبت نسبی بالاتر به عنوان مثال ۷۵% نسبت به نمونه های قرار گرفته در رطوبت نسبی % ۱۲ ، ۳۵ – ۵۰ درصد کمتر است . از طرفی این نمونه ها مقاومت فشاری بیشتری دارند .
از انجام مطالعات آماری ، روابطی بین مقاومت فشاری ، تخلخل ودرجه اشباع بدست آمده است . شاخص دوام کلریدی اندازه گیری شده در نمونه های حاوی خاکستر بادی معادل۱/۴ تا ۱/۶ این مقادیر، برای نمونه های OPC می باشد که نشانه بالاتر بودن مقاومت در برابر نفوذ یونهای کلریدی نسبت به نمونه های OPC است از اینرو ملاتهای با دوام تری را نتیجه می دهد