سال انتشار: ۱۳۷۵

محل انتشار: اولین همایش مراکز تحقیق و توسعه صنایع و معادن

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

محمدعلی ولیداد – شرکت برق منطقه ای خراسان
حسن ابیضی – شرکت برق منطقه ای خراسان

چکیده:

بدون تردید نقش مثبت تحقیقاتی و پی بردن به کمبودها از سال ۶۸ به بعد در کشور ما آشکار بوده است و سیاستگزاری های توسعه ای کشور پشتیبان این روند رو به رشد بوده است. گرچه از نظر مقایسه با کشورهای هم ردیف در حال توسعه در بخش پژوهش هنوز بین ما و آنها فاصله زیادی وجود دارد و یا اینکه کشورهای هم توان زیادی را می توان نامبرد که از تحقیق و پژوهش سودهای فراوانی جسته اند و امروز د رمرز کشورهای توسعه یافته قرار گرفته اند در حالیکه در مقایسه قطعا در بسیاری از فاکتورهای اساسی وبنیادی ایران دارای پشتوانه های قویترین از آنها می باشد. لیکن آنچه می بایست بدون نگرانی و تزلزل دنبال می شود و درحقیقت انچه باید مطمئن بود اینکه تحقیق قادر است به هتایج بزرگی منجر شود. متاسفانه علی رغم توجه خاصی که سیاستگزاران کشور به تحقیقات معطوف داشته اند هنوز در بسیاری از باورها بخصوص در بخش صنعت جنبهغیر کاربردی بودن تحقیقات و به عبارت ساده ترجنبه لوکس بودن تحقیقات مطرح است. در حالیکه مشخصه اصلی و نیاز واقعی جامعه امروز ما مفید بودن و جنبه های اقتصادی طرح های پژوهشی میباشد.