سال انتشار: ۱۳۷۸

محل انتشار: پنجمین کنگره تغذیه ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

علی اکبر سیاری – معاون محترم وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

چکیده:

با توجه به پیشرفتهای بسیاری که در زمینه بهداشت و پیشگیری در جهان حاصل شده است، متاسفانه هنوز تعداد کودکان گرسنه دنیا که ما آنان را به عنوان مبتلایان به سوء تغذیه می شناسیم رو به فزونی است و اگرچه سازمانهای بین المللی ادعا میکنندکه روند شیوع سوء تغذیه در جهان رو به کاهش است ولی تعداد با توجه به رشد جمعیتهمچنان افزایش می یابد.
ما در کشور جمهوری اسلامی ایران به یمن وجود شبکه های بهداشتی درمانی که با بصیرت طراحی و پیاده شد ه اند توانسته ایم با کاهش مرگ کودکان زیر پنج سال و ارتقاء سایر شاخصهای بهداشتی برگی زرین بر کارنامه درخشان وزارت بهداشت بیافرینیم. ولی متاسفانه اقدامات حیاتی و لازم ما تنها توانسته است بقای کودکان را تضمین کند و اکنون زمانی فرا رسیده است که به راههای ارتقاء سطحسلامت و تغذیه کودکان کشور بیاندیشیم، به جهت آنکهبدانیم کجا هستیم .و توزیع مشکل سوء تغذیهچگونه است اداره تغذیه این معاونت به همت همکاران سخت کوششما بررسی حاضر را طراحی کردند تا بدانیم در کجا هستیم مشکل در کدام منطقه حادتر است، مادران در مناطق مختلف کشور از تغذیه و رشد کودکان چه می دانند. تا بتوانیم بر اساس اطلاعات حاصل برنامه ریزی کرده و اقدامات هدفمندی را متناسب با میزان شیوه سوء تغذیه در هر استان پایه ریزی کنیم. این مطالعه در سال ۱۳۷۷ باهدف تعیین شاخصهای تن سنجی کودکان زیر پنج سالبه تفکیک مناطق شهری و روستائی سطح استانی و کشوری، بر حسب سن و جنس و تعیین آگاهی و عملکرد مادران دارای کودک زیر ۵ سال در زمینه پایش رشد و تغذیه کودکانشان به تفکیک مناطق شهری و روستائی سطح استانی و کشوری تدوین شدند.
شاخصهای تن سنجی که در این بررسی مورد مطالعه قرار گرفته است با استفاده از استاندارد بین المللی (NCHS) محاسبه شده است.