سال انتشار: ۱۳۷۹

محل انتشار: اولین کنگره خوردگی در صنایع نفت

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محمد ستاره –

چکیده:

خوردگی تاثیرپذیر ازعوامل زیستی درصنایع نفت و گاز و پتروشیمی کمتر موردجمع بندی و موشکافی قرارگرفته است خسارت ناشی ازاین پدیده درهردومقوله تعویض قطعات تعمیر دستگاه ها و نیز هزینه های هنگفت کنترل حفاظت کاتدی پوشش دهی و مصرف زیست کش از یک طرف و کاهش راندان ازطرف دیگر جای میگیرد افزایش دانش اپراتورها و مسئولین به این پدیده و روشهای اصولی جلوگیری از آن علاوه برکاهش خسارت فوق الذکر باعث استفاده بهینه و صحیح ازروشهای کنترلی مورد استفاده بعنوان مثال استفاده اززیست کشها می شود دربسیاری ازموارد عدم استفاده صحیح از مواد و سیستمهای کنترلی علاوه بر عدم کاهش میزان خوردگی باعث ایجادخسارت ثانویه و یا اتلاف هزینه های انجام شده می گردد. دراین مقاله ضمن معرفی مناطق مستعد رخداد خوردگی میکروبی درسیستمهای مختلف موجود درصنایع نفت و گاز وپتروشیمی ملاحظات لازم الاجرا دراستفاده صحیح از روشهای کنترلی ارایهمی شوند.