سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

علی مالکی – دانشکده مهندسی برق، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران
مهدیه خانمحمدی – قطب علمی کنترل و هوش مصنوعی، ساختمان دانشکده برق و کامپیوتر، دانشکده
فاطمه نوروزی – دانشکده مهندسی پزشکی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران، ایران

چکیده:

توانایی شناخت و تعبیر آریتمیهای قلبی، از ضروریات تشخیص و درمان امراض قلبی است که مورد توجه متخصصان، پزشکان و پرستان بوده است. برا ی آموزش سیگنالهای قلبی و آریتمی ها می توان از سیمولاتورهای ECG استفاده کرد که در این سیمولاتورها هرچه تنوع و فراوانی سیگنالهای قلبی بیشتر و شکل سیگنالها به سیگنال واقعی نزدیکتر باشد کارآیی سیمولاتور بیشترمی شود. در این مقاله، سیمولاتوری نر مافزاری با قابلیت آموزش و ارزیابی میزان یادگیری آریتمیهای قلبی پیاد ه سازی شده است. اطلاعات مورد نیاز این سیمولاتور که شامل داده مربوط به سیگنال، زمان و نوع ریتم و … است از بانک اطلاعاتی MIT-BIH استخراج می گردد. انتخاب نمونهای از میان نمونههای موجود آریتمی و همچنین انتخاب نوع آریتمی در هنگام ارزیابی، به صورت تصادفی انجاممی گیرد. نرم افزار به گونه ای طراحی شده است که با به روزرسانی پایگاه داده، به صورت اتوماتیک به روزرسانی می شود، لذا سیگنالهایمتنوعی حین آموزش و ارزیابی بکار گرفته می شوند و بازده آموزش و دقت ارزیابی به میزان قابل توجهی افزایش می یابد. این سیمولاتور با استفاده از نرم افزار BATLAB و به صورت واسط گرافیکی کاربر پسند پیاده سازی شده است.