سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دوازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

رضا سلیمی – شهرستان جاجرم- مجتمع آلومینا- بخش تحقیقات
علیرضا خانی – شهرستان جاجرم – مجتمع آلومینا- بخش تحقیقات
سعیده رضوانی – شهرستان جاجرم – مجتمع آلومینا- بخش تحقیقات

چکیده:

در این پروژه اثر اضافه نمودن یک واشر به سیستم شستشو در بخش ته نشینی گل قرمز با انجام تست های آزمایشگاهی و سیموله کردن واحد و مقایسه هر دو حالت یعنی عملیات با ۳ واشر و ۴ واشر پس از افزودن، مورد بررسی قرار گرفته است .یعنی ابتدا واحد گل قرمز درمجتمع الومینای ایران توسط نرم افزار aspe سیموله گشته پس از افزایش یک واشر به بخش ته نشینی مجددا سیموله انجام شده و اثر این افزایش واشر در میزان بازیافت سود که بهمراه گل قرمز تلف می شود بررسی ونتیجه مثبت ارزیابی شده است.