سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

حسین زمانی – گروه زمین شناسی دانشگاه بوعلی سینا، همدان
فرهاد آلیانی – گروه زمین شناسی دانشگاه بوعلی سینا، همدان
علی اصغر سپاهی گرو – گروه زمین شناسی دانشگاه بوعلی سینا، همدان

چکیده:

در غرب و جنوب غربی مجموعه پلوتونیک الوند، سنگ های دگرگونی مجاورتی از نوع هورنفلس وجود دارد. این سنگ ها در رخساره هورنبلاند هورنفلس، دگرگون شده اند. پاراژنز اوج دگرگونی آنها در انواع آندالوزیت دار، شامل کانیهای ۵۵۰ درجه – آندالوزیت + کردیریت + بیوتیت + ارتوز + کوارتز ± گارنت است که دما و فشار تشکیل آنها در حدود ۶۰۰ سانتیگراد و ۳ کیلوبار تخمین زده می شود. در حاشیه پورفیروبلاست های آندالوزیت، بافت در هم رشدی سیمپلکتیت از نوع اسپینل-کردیریت به وجود آمده است. در بعضی جاها، سیمپلکتیت اسپینل-کردیریت به طور نسبتاً کامل جانشین آندالوزیت شده و شکل آن را حفظ کرده است.
تشکیل سیمپلکتیت اسپینل-کردیریت در سنگ های دگرگونی این منطقه را می توان به واکنش بین پورفیروبلاست های آندالوزیت و بیوتیت های اطراف آن نسبت داد. حضور چنین بافتی در سنگ های دگرگونی، نشان دهنده عدم تعادل است و در پی افت فشار و کاهش دما تشکیل می گردد. ایجاد این سیمپلکتیت ها، تحت کنترل انتشار عناصر در حاشیه های بلورهای آندالوزیت بوده و در فقدان فاز سیال صورت گرفته است. بعد از مرحله اوج دگرگونی در رخساره هورنبلاند هورنفلس و ایجاد پاراژنز درجه بالا، منطقه مورد نظر تحت عوامل تکتونیکی از جمله برخاست، گسلش و نیز فرسایش طبقات فوقانی توده های سنگی، دچار افت فشار گردیده است. به دلیل عدم وجود نشانه های ذوب بخشی، افت فشار احتمالاً همراه سرد شدن و یا در دمای تقریباً ثابتی کمتر از نقطه ذوب سنگ ها رخ داده است.