سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: اولین همایش ملی دیرگداز و کوره

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

احمدرضا عباسیان – پژوهشکده سرامیک، پژوهشگاه مواد و انرژی دانشجوی دکتری
سیدعلی میروکیلی – دانشجوی کارشناسی ارشد پژوهشگاه مواد و انرژی
حسین نورانیان – استادیار پژوهشگاه مواد و انرژی

چکیده:

در این مقاله تکنیک سینتر شدن به کمک جرقه های پلاسما که از جمله روش های شکل دهی و سینتر شدن همزمان مواد محسوب می شود. معرفی شده است ضمن مقایسه مزایای سینتر شدن به کمک جرقه های پلاسما نسبت به سایر روشهای پیشرفته شکل دهی، برخی کاربردهای این روش سینتر شدن سریع، مورد بررسی قرار گرفته است تولید کامپوزیت های Al2O3-ZrO2-MgAl2O4 ، تولید قطعه TiO2 آناتاز و تولید محلول جامد Zr0.5Ti0.5B2 و تعداد دیگری از سرامیکهای پیشرفته مورد بحث قرار گرفته است.