سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دهمین کنگره علوم خاک ایران

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

عادل ریحانی تبار – استادیار دانشگاه تبریز
محمد معزاردلان – استادیار دانشگاه تهران
نجفعلی کریمیان – استاد دانشگاه شیراز
غلامرضا ثواقبی – دانشیار دانشگاه تهران

چکیده:

آهن برای گیاهان و حیوانات عنصر ضروری بوده و قابلیت دسترسی آن برای گیاهان در خاکهای آهکی مناطق خشک و نیمه خشک با مقدار آهک و واکنش بالای خاکها، کم می باشد . فیضی اصل و ولی زاده ( به نقل از منبع (۱ حد بحرانی متوسط آهن را برای گندم دیم در منطقه شمالغرب کشور با عصاره گیر DTPA بطور متوسط ۷/۸ میلی گرم در کیلوگرم گزارش کردند . آنان همچنین اعلام کردند که کاربرد خاکی سکوسترین آهن باعث افزایش معنی دار عملکرد گندم دیم می گردد . در ارتباط با سینتیک رهاسازی آهن گزارش منتشر شده ای موجود نیست . امید است که این بررسی راهگشای تحقیقات بعدی در این زمینه بوده و در نهایت بتوانیم به شناخت بهتر و بیشتری در ارتباط با نحوه رهاسازی آهن توسط خاکهای کشور نائل شویم