سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دهمین کنگره علوم خاک ایران

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

عادل ریحانی تبار – استادیار دانشگاه تبریز
نجفعلی کریمیان – استاد دانشگاه شیراز
محمد معزاردلان – استاد دانشگاه تهران
غلامرضا ثواقبی – دانشیار دانشگاه تهران

چکیده:

منگنز برای گیاهان و حیوانات ضروری بوده و قابلیت دسترسی آن برای گیاهان در خاکهای آهکی مناطق خشکو نیمه خشک کم می باشد . مطالعات در ارتباط با جذب و واجذب منگنز بویژه در خاکهای آهکی کم بوده و عمدتاً اینگونه مطالعات براساس شرایط تعادلی صورت گرفته است (۱) و تقریباً گزارش منتشر شده ای در ارتباط با واک نش های وابسته به زمان یا سینتیک آزاد شدن منگنز وجود ندارد و لذا امید است که این بررسی راهگشای مطالعات دیگر در این زمینه شده و شناخت ما در ارتباط با اینگونه واکنش های منگنز بیشتر شود .