سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: نهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

رویا مولایی – Ph.D. Candidدانشکده مهندسی مواد و متالورژی، دانشگاه علم و صنعت ایران
منصور سلطانیه – Assistant professorدانشکده مهندسی مواد و متالورژی، دانشگاه علم و صنعت ایران
محمدرضا ابوطالبی – Associated Professorدانشکده مهندسی مواد و متالورژی، دانشگاه علم و صنعت ایران
محمدرضا بیاتی – Ph.D. Candidدانشکده مهندسی مواد و متالورژی، دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

منگنز یکی از مهمترین عناصر آلیاژی در آلیاژهای آلومینیم محسوب می شود . حل شدن منگنز خالص در مذاب آلومینیم فرآیندی بسیار طولانی است و غ ا ل ب اً انحلال به طور کامل انجام نمی شود . در این تحقیق کامپکتهای Al-Mn با ترکیبهای % M–٢٥% Al ٧٥، ٨٢/٥% Mn-١٧/٥% Al و ٩٠% Mn-١٠% Al تهیه و به مذاب افزوده شدند و حلالیت آنها از طریق نمونه گیری های متوالی از مذاب بررسی شد . کامپکتهای ذکر شده به ترتیب در مدت زمانهای ٩ دقیقه، ٧ دقیقه و ٩ دقیقه در مذاب حل شدند . به علاوه مشخص شد که مدت زمان نهفتگی با میزان آلومینیم موجود در کامپکت نسبت عکس دارد . زمان کل حلالیت منگنز خالص، ٩٠ دقیقه اندازه گیری شد . همچنین تشکیل ترکیبات بین فلزی با استفاده از بررسی های ریز ساختاری بر روی مقطع یک کامپکت با ترکیب ٧٥% Mn-٢٥% Al که در مذاب غوطه ور شده و سپس در هوا کوئنچ شده بود، مورد بررسی قرار گرفت . سینتیک انحلال منگنز در مذاب آلومینیم، با استفاده ازنتایج به دست آمده از آزمایشها، بررسی شد و مشخص شد که حلالیت منگنز در آلومینیم از طریق انتقال جرم کنترل می شود .