سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: نهمین کنگره علوم خاک ایران

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

فرزانه السادات بیابانکی – دانشجوی کارشناسی ارشد،دانشگاه بوعلی سینا و دانشیار دانشگاه صنعتی اصف
علیرضا حسین پور – دانشجوی کارشناسی ارشد،دانشگاه بوعلی سینا و دانشیار دانشگاه صنعتی اصف
حسین شریعتمداری – دانشجوی کارشناسی ارشد،دانشگاه بوعلی سینا و دانشیار دانشگاه صنعتی اصف

چکیده:

کود مرغی یکی از کودهای رایج میباشد که در مزارع جهت بهبود شرایط فیزیکی خاک و تامین عناصر غذایی گیاه مصرف میشود . بررسی سینتیک رهاسازی فسفر در خاکهایی که به آنها کود مرغی افزوده شده است می تواند راه گشای خوبی در مدیریت استفاده از این نوع کودها در رابطه با تغذیه گیاه و مسائل زیست محیطی باشد ( ۲ و ۴ )از طرفی مشخص است که کودهای آلی از جمله کودهای دامی، مرغی و … حاوی مقادیر مناسبی فسفر هستند و یکی از مسایل مهم در مدیریت کشاورزی کاربرد کودهای آلی برای بهبود وضعیت تغذیه ای خاک میباشد . رهاسازی فسفر موجود در کودهای آلی با توجه به زمان دارای نقش اساسی در تامین فسفر مورد نیاز گیاه در خاک های اصلاح شده با این نوع کودها می باشد . لازم به ذکر است که مطالعات انجام شده پیرامون رهاسازی فسفر از خاک های اصلاح شده با کودهای آلی از جمله کودهای مرغی ( کود رایج مصرفی در مزارع ) انگشت شمار می باشند . در تحقیق حاضر، وضعیت رهاسازی فسفر از خاکهایی که به آنها
مقداری کود مرغی اضافه شده مورد مطالعه قرار گرفته است . به علاوه، توانایی معادلات سینتیکی در توصیف آزاد شدن فسفر این خاکها ارزیابی شد .