سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دوازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

آرش انواری – شرکت توسعه صنایع نفت و گاز سرو
رضا خرد رنجبر – شرکت توسعه صنایع نفت و گاز سرو

چکیده:

دادههای سرعت برای هیدروژناسیون CO بر روی کاتالیست ۱۱٫۷%Co/Tio2 بهینه شده در راکتور بستر ثابت دیفرانسیلی در فشار ٢٠ اتمسفر، دمای (درجه سانتیگراد)٢٤٠~١٨٠ و میزان تبدیل ٥ درصد در فشارهای جزئی از واکنشگرها بدست آمد. پارامترهای سینتیکی حاصل میتواند بطور دقیق و صحیحی سینتیک واکنش در محدوده این شرایط مورد استفاده قرار گیرد. فرکانسهای برگشت و ثابتهای سرعت
محاسبه شده در این مطالعه، تطابق خوبی با مطالعات قبلی انجام شده بر روی کاتالیست کبالت دارد. بر اساس این مقایسه تبدیل CO و فشار جزئی محصول آب، اثر کمی بر روی سرعت به ازای مکان های فعال کاتالیست دارد. داده های این مطالعه بطور مناسبی با عبارت قانون توانی ساده به فرم (فرمول در متن اصلی موجود می باشد) که (فرمول در متن اصلی موجود می باشد) در دمای ۲۰۰ درجه سانتیگراد و فشار (فرمول در متن اصلی موجود می باشد) مطابقت دارد. این داده ها با معادله ساده لانگمیر‐ هنشل وود (LH) به فرم (فرمول در متن اصلی موجود می باشد) که شبیه به معادله Yates و Satterfield است، مطابقت دارد.